Kontakt

Osobna iskaznica

Naziv tvrtke:
MAR d.o.o.
Adresa sjedišta:
Milana Bogdanovića 15,
10430 Samobor
Osnovna djelatnost:
graditeljstvo (niskogradnja i visokogradnja)
Pravni oblik:
Društvo s ograničenom odgovornošću
OIB:
37849898335
Matični broj (MB):
0635189
Matični broj subjekta (MBS):
080321301
Registarski sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
26.200,00 uplaćen u cijelosti
Godina osnivanja:
1993.
Poslovne banke:
OTP BANKA
IBAN:
HR7724070001100166750

Uprava društva:
Gorki Bratim, direktor

MAR D.O.O.

Ured

Kovinska 4a,
10000 Zagreb

tel: +385 1 2039-370
e-mail: info@mar-samobor.hr
www.mar-samobor.hr