O nama

Tvrtka je osnovana 1986. godine kao obrt za građevinske i energetske radove na infrastrukturnim objektima. 1993. godine tvrtka je preimenovana u društvo s ograničenom odgovornošću MAR d.o.o. Bavimo se radovima u građevinarstvu, prvenstveno u području niskogradnje i energetike. Kroz dosadašnji rad profilirali smo se u tvrtku sa stručnim kadrom i potrebnom opremom za samostalno izvođenje radova. U skladu s našom poslovnom filozofijom stalno ulažemo u stručno usavršavanje kako bi našim klijentima pružili vrhunsku uslugu. 

Kao tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom surađujemo s nizom specijaliziranih tvrtki s kojima našim klijentima nudimo kompletnu uslugu od projektiranja do izvođenja radova. U radu koristimo suvremene tehnologije i najkvalitetnije materijale a naše uspješno poslovanje kroz proteklih 30 godina garancija je našim klijentima da smo respektabilna tvrtka vrijedna povjerenja.

logo za dox

 

Politika kvalitete i okoliša 
 

Primjenom norme EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015, SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM i OKOLIŠEM direktor tvrtke MAR d.o.o. odabrao je sljedeću politiku kvalitete : 

 

Poslovni uspjeh društva MAR d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenika u postizanju zadovoljstva naših korisnika pružanjem kvalitetnih, sigurnih, pouzdanih i ekološki prihvatljivih usluga. Postizanje zadovoljstva naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu sa upravom, imaju obavezu: zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise;zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika;sprječavati onečišćenje okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti prirodnim resursima;postupati u skladu sa utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima;neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa;poštovati zahtjeve norme i primjenjivati je u svakodnevnom radu.

 

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje postavljenih općih ciljeva i politike.


 U Samoboru , 15.1.2019.

 


Jačanje konkurentnosti tvrtke Mar d.o.o. uvođenjem ISO normi

 

 

Kod projekta. KK.03.2.1.14.0129
Kratak opis projekta:


SVRHA PROJEKTA je uvođenjem i primjenom globalno priznatih normi ISO 9001 i 14001 za upravljanje kvalitetom i okolišem povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Mar d.o.o. i omogućiti samostalno odrađivanje velikih poslovnih ugovora u građevini te tržišnu ekspanziju. Provedbom projekta tvrtka će biti u mogućnosti dobivati nove poslove/ugovore i nove klijente koji zahtijevaju od dobavljača usklađenost prema međunarodno priznatim normama, a u kojima do sada nije mogla konkurirati. Predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci s početkom provedbe 28.12.2018. do 28.6.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 115.125,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 92.100,00 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 78.285,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 28.12.2018. do 28.6.2019.


Ciljevi projekta:


Izrađeni dokumenti za uspješnu implementaciju normi, provedena izobrazba ključnih zaposlenika za uvođenje normi, ojačani stručni kapaciteti, ostvareni preduvjeti za uvođenje ISO 9001 i ISO 14001, ishođen certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001, ishođen certifikat upravljanja okolišem ISO 14001.


Voditelj projekta i kontakt osoba:
Gorki Bratim, ing.građ., direktor, gorki.bratim@mar-samobor.hr

  

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

  

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Mar d.o.o.
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Main Image